ساخت مستند ویدئویی

تخصصات ما در حوزه ساخت مستند

گروه تبلیغاتی پوشش

فیلم مستند یکی از شاخه های بزرگ سینما است که به منظور تصویر کشیدن جنبه های واقعی یک رویداد یا مکان ساخته می شود. در اوایل که فیلم مستند فقط به عنوان یک فیلم سینمایی ساخته می شد رویکرد آن فقط ضبط و پخش بود اما با توسعه صنعت رسانه های دیجیتال آثار متعددی به صورت فیلم مستند در دسته بندی های متفاوت ایجاد و منتشر شد. امروزه فیلم مستند یک تکنیک از فیلم سازی است که در آن هدف اصلی انتشار مطلب با شیوه ای از تقابل با مخاطب است که در آن این شیوه دائما در حال تحول است و مرزی ندارد. به طور ساده تر می توان گفت فیلم مستند یک جور قصه نویسی است. اولین گام در ساخت فیلم مستند پیدا کردن موضوع و گسترش فکر می باشدکه خود به دوبخش کشف داستان و گسترش و تدوین داستان منجر می شود.

تحقیقات
80%
تصویربرداری
60%
صدابرداری
70%
تدوین
100%
فروش
40%

مشاهده انواع مستند

Person Name
مستند صنعتی Web Designer Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.
Person Name
ساخت مستند تاریخی Graphic Designer Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.
Person Name
مستند زندگی نامه Programmer & SEO Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.
Person Name
مستند شهری Photogropher Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.
Person Name
مستند حیات وحش CCO & Product Manager Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.
Person Name
مستند جنگ Manager Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text.

نمونه مستند های ساخته شده