برگزاری مراسم

طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاه تخصصی
دلیل انتخاب گروه اینترنتی پوشش

انتظار خلاقيت، فناوری و تفکر استراتژيک
1

ما در ترکيب بندی برای تعالی طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاه ضمن بکارگيري آخرين فن آوری های دانش غرفه سازی نمایشگاه و غرفه آرايی از تفکر و صرف زمان برای رسيدن به هدف کارفرما بهره منديم و معتقديم مشتري ما بايد بالا ترين کيفيت غرفه سازی نمایشگاه را با هزينه مقرون به صرفه دريافت کند.

مشتريان ما بهترين دوستان ما هستند
2

ما خوش شانس هستيم که با بسياری از شرکت های بزرگ در حوزه کار و هدف مشترک دوست شديم و به دوستي با آنها وفادار و مفتخريم . اين که آنها پس از آشنائی دوستان خود را برای طراحی غرفه و غرفه سازی نمایشگاه به ما معرفی ميکنند برای ما غرور آفرين است و هميشه مدافع منافع همه مشتريان خود خواهيم بود و همواره تلاش مي کنيم در زمينه تخصصی خود که غرفه آرایی و طراحی غرفه می باشد همواره پيشرو باشيم.

نگاه به اولويتهای مشتری از زوايای ديگر
3

اگر پروژه های غرفه سازی در تهران و غرفه سازی در شهرستان ، غرفه آرايی و طراحی غرفه مشهوری توسط اکيپهای ما ساخته شده که توجه زيادی را بخود جلب کرده است، تنها بدليل نگاه متفاوت متخصصين ما به مساله چگونگی نمايش توانمنديهای مشتريان است. بنابراين اگر شما به دنبال به دست آوردن جلوه های جديد در ارائه محصول يا خدمت خود هستيد، آتليه گروه تبلیغاتی پوشش آماده است موضوع شما را در دستور کارهای خود قرار دهد.

تعداد زياد کادر فني و پشتيبانی
4

در تمامي نمايشگاه ها، اکيپهای اجرائی تحت نظارت مهندسين خبره کار مي کنند و کنترل کيفيت هرکدام از آنها بعهده ناظر مربوطه است. متخصصين ما در زمينه غرفه آرايی و طراحی غرفه براي پروژه های غرفه سازی در تهران ، غرفه سازی در شهرستان و در کل غرفه سازی نمایشگاه ،تيمی بزرگ را تشکيل داده اند که خدمات گروه تبلیغاتی پوشش را با تواني بسيار بالا اجرا مي کنند و مهندسين ناظر هر بخش از اين تيم تمامي توان خود را در جهت نيل به برترين کيفيت ممکن بکار مي گيرند.

آتليه غرفه آرايی خلاق با تجربيات عملي
5

تيم غرفه آرايی و غرفه سازی نمایشگاه گروه تبلیغاتی پوشش از زمان دريافت سفارش تا تحويل غرفه طراحي شده تمام خلاقيت و ابتکار خود را بکار مي بندد تا غرفه طراحی شده و غرفه سازی نمایشگاه انجام شده با نيازهای مشتری اش منطبق باشد. به دليل وجود تجربيات بيشمار اجرائی در واحد طراحی غرفه گروه تبلیغاتی پوشش ميتوان به اجرای پروژه های غرفه سازی نمایشگاه و طراحی غرفه گروه تبلیغاتی پوشش بطرزی دقيق و بر اساس طرح غرفه، ايمان داشت.

حساسيت به زمانبندی و تحويل بموقع
6

وقتي که زمان در حرکت است به اين معني است که به زمان تحويل نزديک مي شويم، به همين دليل است که اکيپهای اجرائی ما اگر لازم باشد شب و روز کار مي کنند تا مطمئن شويم که موضع خود را بدرستی حفظ کرده و در زمان تعيين شده کار خود را به اتمام خواهیم رساند و غرفه سازی نمایشگاه به بهترین شکل اجرا خواهد شد. پس شما مي توانيد با خيالي آسوده بنشينيد و از دور تکميل بي نقص غرفه نمايشگاهی خود را توسط گروه تبلیغاتی پوشش شاهد باشيد.

نمونه پروژه های گروه تبلیغاتی پوشش

Person Name John Boris Web Designer
John Boris Web Designer Lorem Ipsum is simply dummy to text of the printing and Lorem off typesetting industry, Lorems text Ipsum has been the industry's to standard dummy text. مشاهده جزییات
Person Name Nix Maxwell Graphic Designer
Nix Maxwell Graphic Designer Lorem Ipsum is simply dummy to text of the printing and Lorem off typesetting industry, Lorems text Ipsum has been the industry's to standard dummy text. مشاهده جزییات
Person Name صنایع سنگ اتفاق برتر نمایشگاه: سنگ و صنایع وابسته
صنایع سنگ اتفاق برتر نمایشگاه: سنگ و صنایع وابسته Lorem Ipsum is simply dummy to text of the printing and Lorem off typesetting industry, Lorems text Ipsum has been the industry's to standard dummy text. مشاهده جزییات
Person Name صنایع سنگ امیری نمایشگاه: سنگ و صنایع وابسته
صنایع سنگ امیری نمایشگاه: سنگ و صنایع وابسته Lorem Ipsum is simply dummy to text of the printing and Lorem off typesetting industry, Lorems text Ipsum has been the industry's to standard dummy text. مشاهده جزییات
Person Name Mike Ehrmantraut UX Designer
Mike Ehrmantraut UX Designer Lorem Ipsum is simply dummy to text of the printing and Lorem off typesetting industry, Lorems text Ipsum has been the industry's to standard dummy text. مشاهده جزییات
Person Name John Smith CCO & Product Manager
John Smith CCO & Product Manager Lorem Ipsum is simply dummy to text of the printing and Lorem off typesetting industry, Lorems text Ipsum has been the industry's to standard dummy text. مشاهده جزییات
Person Name Walther White Porject Manager
Walther White Porject Manager Lorem Ipsum is simply dummy to text of the printing and Lorem off typesetting industry, Lorems text Ipsum has been the industry's to standard dummy text. مشاهده جزییات
Person Name Josh Clark Games Developer
Josh Clark Games Developer Lorem Ipsum is simply dummy to text of the printing and Lorem off typesetting industry, Lorems text Ipsum has been the industry's to standard dummy text. مشاهده جزییات

مشتریان ما