جستجو برای : طراحی

جستجو برای : طراحی

 • بله به طراحی وب سایت شما

  طراحی وب سایتپاسخ بله به طراحی وب سایت شماطراحی سایتدرایرانطراحی سایتمدرنطراحی سایتشخصیطراحی سایتو تبلیغاتطراحی سایت،سئوی سایت در اصفهانطراحی سایت در اصفهاناز این رو چگونه مشتریان ترغیب به گفتن بله می کنید؟PAUL هم چنان روی روابط طراح با مشتریان وب سا...

 • طراحی وب سایت

  [vc-html-1 postid='11' iscontent='true' id='html1' name='' addclass='' javascript='on' bgimage='' /][vc-html-2 postid='11' iscontent='true' id='tozihat1' name='' addclass='' javascript='on' bgimage='' /][vc-html-3 postid='11' iscontent='true' id='h...

 • طراحی و چاپ کاتالوگ و بروشور

  [vc-html-1 postid='19' iscontent='true' id='html1' name='' addclass='' javascript='on' bgimage='' /][vc-html-2 postid='19' iscontent='true' id='html2' name='' addclass='' javascript='on' bgimage='' /][vc-html-3 postid='19' iscontent='true' id='html...

 • طراحی و چاپ کاتالوگ و بروشور

  تفاوت کاتالوگ و بروشوراصلی ترینتفاوت بروشور و کاتالوگ این است که بروشور یک سند چاپ شده و کوتاه است. این دفترچه شامل مواد توصیفی یا تبلیغاتی است. از سوی دیگر، کاتالوگسند یا کتابی است که حاوی اسامی، محصولات یا کتاب ها به صورت لیست بندی شده است.کاربرد ب...

 • طراحی لوگو

  [vc-html-1 postid='59' iscontent='true' id='html1' name='' addclass='' javascript='on' bgimage='' /][vc-html-2 postid='59' iscontent='true' id='html2' name='' addclass='' javascript='on' bgimage='' /][vc-html-3 postid='59' iscontent='true' id='html...

 • چگونه یک شعار تبلغاتی طراحی کنم؟

  شعار تبلیغاتی چیست؟بگذارید نمونه ای جالت در ابتدا برایتان مثال بزنم در کتاب ارباب حلقهها، هنگام نبرد نهایی، فرماندهی نیروهای خیر، بعد از یک سخنرانی انگیزشی قوی با فریاد برای فرودو تمام نیروهایش را به پیش میبرد. این فریاد ساده، هدف آنها را از جنگ مشخص...

 • معرفی رشته ی طراحی سایت

  در ابتدا شما را با اینکه در کل اصلا سایت چیست؟ طراح سایت کیست؟ و در ادامه به معرفی رشته ی طراحی سایت می پردازیم.سایت یا وب سایت چیست؟یک وب سایت مجموعهای از صفحات به هم پیوسته است که از طریق یک آدرس قابل دسترسی هستند؛ صفحاتی که شامل متن، تصویر، قالبها...