• آدرس
  • اصفهان-خیابان مفتح شرقی-بعد از کوچه 35-پلاک 164-طبقه چهارم-طراحی سایت پوشش
  • تلفن شرکت
  • 03132307325

اعضای تیم

اعضای تیم پوشش

اعضای تیم برنامه نویسی
و گروه تبلیغاتی پوشش

ما برای تحقق بخشیدن به اهداف خود در کنار هم جمع شده ایم
و تلاش میکنیم تا شما را به هدفی که میخواهید نزدیک کنیم.
طراحی سایت در اصفهان
فائزه خدابخشی
مسئول سئو سایت
طراحی سایت در اصفهان
بابک صفایی
مسئول برنامه نویسی سایت
طراحی سایت در اصفهان
راحله سپهری
مسئول طراح سایت
طراحی سایت در اصفهان
سعید صفایی
مدیر ارتباطات
  • آدرس
  • اصفهان-خیابان مفتح شرقی-بعد از کوچه 35-پلاک 164-طبقه چهارم-طراحی سایت پوشش
  • تلفن
  • 09130009557
  • ایمیل
  • info@poshesh.com